Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady zbierania, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez sklep internetowy ENERZON Sp. o.o. prowadzony pod adresem sklep.enerzon.pl przez ENERZON sp. z o.o. ul.  Bajana 21/3 , 01-904 Warszawa, NIP: 118-209-74-47, REGON: 147146534.

Postanowienia Ogólne

1. Administratorem danych osobowych jest ENERZON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bajana 21/3, 01-904 Warszawa (dalej: Administrator lub Sklep).

2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz innymi obowiązującymi przepisami.

3. Dane osobowe, poza celami szczegółowymi wskazanymi poniżej, mogą być przetwarzane przez Administratora również w celu realizacji obowiązków Administratora przewidzianych prawem (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w szczególności obowiązków księgowo-podatkowych, jak również, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w celu ochrony praw Administratora, w tym w szczególności dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Dane osobowe są przez Administratora przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów ich przetwarzania wskazanych w niniejszej Polityce lub wypełnienia przez Administratora obowiązków nałożonych prawem, a jeżeli okres przedawnienia roszczeń wynikających z tych celów jest dłuższy – maksymalnie do czasu upływu terminu przedawnienia.

5. Administrator zobowiązuje się do zachowania tajemnicy związanej z danymi osobowymi oraz ich należytego zabezpieczenia.


1. Informacje o cookies

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 nr 171 poz. 1800) informujemy, że nasza witryna Sklepu wykorzystuje pliki cookies.

Plik cookie to niewielka informacja tekstowa, wysyłana przez serwer i zapisywana po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry plików cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.

Pliki te stosowane są zgodnie z wymogami aktualnego prawa przez większość sklepów oraz stron internetowych. Dzięki nim m. in. w sklepach zapamiętany zostaje profil klienta i zawartość koszyka czy przygotowana zostaje indywidualna oferta dostosowana do oczekiwań użytkownika.

Pliki cookie wykorzystywane są również przez najpopularniejsze internetowe narzędzie służące do analizy statystyk serwisów WWW, udostępniane przez firmę Google – Google Analytics. Dzięki plikom cookies program ten tworzy profile użytkowników witryny (nie gromadząc jednak innych danych osobowych i nie wiążąc profilu z innymi danymi osobowymi). Działania te umożliwiają przeprowadzenie analizy ruchu i działań użytkowników oraz tworzenie statystyk i zestawień, w celu wprowadzania ulepszeń w funkcjonowaniu Sklepu.

Dane zbierane automatycznie za pośrednictwem plików cookies wykorzystujemy do celów analityczno-statystycznych (analiza zachowań Klientów na stronie Sklepu), marketingowych oraz w celu dopasowania treści do indywidualnych potrzeb Klientów. Pozwala to przede wszystkim na udoskonalanie funkcjonowania Sklepu oraz poprawianie wygody Użytkowników.

Informacje zbierane przez „ciasteczka” nie są powiązane z innymi danymi osobowymi.

Klient może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej. Jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się utrudnione lub niemożliwe.

Sklep.enerzon.pl współpracuje z serwisami Ceneo.pl oraz Homebook.pl (Grupa Domodi).

2. Inne dane zbierane przez Sklep

Strona sklepu internetowego została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez  konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych.

a. dane zbierane podczas dokonywania zamówienia

W przypadku dokonywania zakupów w Sklepie zbierane są następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej. 

b. dane zbierane w innym celu

Sklep internetowy zbiera dane Klientów (nick, pseudonim), którzy dobrowolnie umieszczają opinie i komentarze na stronie Sklepu internetowego.

Dane osobowe takie jak e-mail, numer telefonu, Imię lub nick mogą być również zbierane przez Sklep w drodze komunikacji e-mail Klienta ze sklepem, poprzez formularz zgłoszeniowy/kontaktowy, komunikatory (chat) online, poprzez aplikcje przeznaczone do automatycznego oddzwaniania.

Dane podane przez Klienta w trakcie takiej formy kontaktu z Administratorem są przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu udzielenia Klientowi odpowiedzi na jego zapytanie lub zgłoszenie.

Podanie danych osobowych wskazanych w formularzu zgłoszeniowym/kontaktowym jest niezbędne do udzielenia przez Administratora odpowiedzi na zapytanie lub zgłoszenie Klienta.

Dane osobowe podane przez Klienta w momencie zapisywania się do newslettera (o ile klient wyrazi na to zgodę) są przetwarzane przez Administratora na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu prowadzenia działań marketingowych polegających na wysyłce Klientowi newslettera.

3. Sposób wykorzystywania danych przez Sklep

Dane zbierane przez bezpośredni kontakt Klienta ze Sklepem internetowym mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu prowadzenia korespondencji z Klientem, odpowiedzi na jego pytania, udzielenia informacji.

Dane zbierane przez Sklep internetowy podczas dokonywania zakupów (pkt. 1a) służą wyłącznie do realizacji złożonego zamówienia, a co za tym idzie, mogą być one przekazane innym podmiotom, takim jak: firmy kurierskie, operatorzy płatności, dostawcy produktów, podmioty biorące udział w obsłudze reklamacji, serwisy aukcyjne, firmy współpracujące ze Sklepem świadczące usługi: księgowe, doradcze, marketingowe, serwisowe oraz dostawcy usług IT.

W ramach realizacji umowy z Kupującym, Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.

Opinie i komentarze umieszczone przez Klientów na stronie internetowej Sklepu mogą zostać użyte w celu promocji Sklepu lub produktów znajdujących się w jego ofercie.

Podane przez Klienta dane osobowe mogą zostać przekazane organom władzy publicznej na mocy przepisów prawa.

4. Uprawnienia Klientów

1. Na zasadach określonych w przepisach regulujących ochronę danych osobowych przysługuje Klientowi prawo do żądania dostępu do podanych danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Klient może zmienić lub zaktualizować swoje dane w zakładce „Moje konto”. 

2. W przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), Klientowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli jest to uzasadnione szczególną sytuacją Klienta lub jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego.

3. Ponadto przysługuje Klientowi, w przypadkach w których dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Klienta, prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4. Ww. uprawnienia (poza prawem do wniesienia skargi do organu nadzorczego) Klient może realizować przesyłając stosowne żądanie na adres: [email protected]

5. Zabezpieczenie danych

Administrator dokłada wszelkich możliwych starań, aby zapewnić ochronę udzielanym przez Klienta informacjom i danym osobowym, przekazanym podczas korzystania ze sklepu i dokonywania zakupów.

Dane przechowywane są w bazie danych zlokalizowanej na serwerze objętym profesjonalnymi zabezpieczeniami przed dostępem niepowołanych osób. Wszelkie pytania dotyczące Polityki prywatności prosimy kierować na adres: [email protected].

6. Postanowienia końcowe
Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności.  W sprawach nieuregulowanych  zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Kontakt

ul. Pogodna 16

05-123 Chotomów

[email protected]

T +48 22 559 77 52

M +48 507 768 688

Technologia i design

Ogrzewanie Ogródków Restauracyjnych

Sprawdź nasze realizacje

Punkty sprzedaży

Sklepy internetowe i stacjonarne

Ogrzewanie Tarasów

Zobacz jak możesz ogrzać swój Taras

Współpraca

Oferta dla reselerów, projektantów i instalatorów

© ENERZON 2023 | Wykonanie 144ONTOUR